Elak d.o.o.

ELektronika - Automatika - Komunikacije

EDS115

EDS115

Code
EDS115

EDS115

Osobine:

Višestrane izvedbe digitalnog sata
Visina znamenki 15 cm
Alternirajući prikaz točnog vremena, datuma i temperature
Inregrirano čuvanje vremena u slučaju nestanka napajanja
Automatsko računanje zimskog/ljetnog vremena
Sinkronizacija točnog vremena put GPS prijemnika

EDS115 namijenjen je za uporabu pri vanjskim uvjetima i služi za prikaz točnog vremena, datuma i temperature.

EDS115 sat sinkronizira se uz pomoće EGPS302 prijemnika točnog vremena. Ukoliko EDS115 radi kao samostalni sat, bez EGPS302, tada odstupanje od točnog vremena iznosi ±0.1 sek/dan.

EDS115 proizvod ima integrirano čuvanje vremena u slučaju nestanka napajanja sata. Nakon povratka napajanja EDS115 prikazuje točno vrijeme i datum, nije potrebna intervencija korisnika.

Postavke za odabir:

- računanje ljetnog/zimskog vremena
- vremenske zone (+13h / -12h)
- postavke vremena i datuma
- prikaz zadnjeg primitka točnog vremena

Dostupne izvedbe EMC-a su:
- jednostrani sat
- dvostrani sat
- trostrani sat
- četverostrani sat

EDS115 je komunikacijski kompatibilan s cijelokupnom ELAK satnom mrežom.

Namijena EDS-a je za uporabu u bolnicama, školama, uredima, čekaonama, poštanskim uredima i sl.

Dokumenti

Komercijalni prospekt
Download

Copyright © 2013 Elak d.o.o.. All Rights Reserved.

Frlani 10, HR51215 Kastav, Hrvatska, Tel: +385 51 320 350, Fax: +385 51 320 366 , elak@elak.hr