Elak d.o.o.

ELektronika - Automatika - Komunikacije

EPC3AS

Code
EPC3AS

EPC3AS

Osobine:

- Izvedba konstrukcije za montažu na postojeći stup javne rasvjete
- Integrirano čuvanje vremena u slučaju nestanka napajanja
- Točno vrijeme se održava putem EGPS302 prijemnika točnog vremena
- Priključak na mrežu javne rasvjete 230 VAC; 50 Hz
- Ugrađeni akumulatori za besprekidni rad
- Promjer analognog sata  80 cm
- Dimenzije 100 × 100 cm. 

EPC3AS sastoji se od 3 analogna sata promjera 80 cm sa satnim i minutnim kazaljkama.

Analogni satovi osvjetljeni su LED rasvjetom koja se spaja na mrežu javne rasvjete, što omugućava automatski uklop/isklop pozadinske rasvjete sata, EPC3AS sadrži matični sat EMC2013 s integriranim automatskim punjačem akumulatorskih baterija, što omogućava bez prekidni rad javnog sata.

EPC3AS uz pomoć EGPS302 prijemnika osigurava prikazivanje točnog vremena.

EPC3AS konstrukcija izvedena je od pocinčanog i plastificiranog lima. Po naružbi radi se i od inoxa. Boju sata određuje naručitelj.

EPC3AS sadrži matični sat EMC2013 sa funkcijama:

- sinkronizacija točnog vremena putem EGPS302 prijemnika
- osigurava automatsko računanje ljetnog/zimskog vremena
- automatski punjač akumulatorskih baterija


Izvedbe montaže EPC3AS:

-  montaža na postojeći stup javne rasvjete.
-  montaža na slobodno stojeći stup.

 

Dokumenti

Povezani proizvodi

EPC4AD
EPC4AD
EMC2013
EMC2013

Copyright © 2013 Elak d.o.o.. All Rights Reserved.

Frlani 10, HR51215 Kastav, Hrvatska, Tel: +385 51 320 350, Fax: +385 51 320 366 , elak@elak.hr