Elak d.o.o.

ELektronika - Automatika - Komunikacije

EPC4AD

EPC4AD

Code
EPC4AD

EPC4AD

EPC4AD  ima  4kom  LED disply-a  koji  prikazuju:

- vrijeme  HH:MM  (sat,  minute).
- datum DD.MM. (dan u mjesecu, mjesec).
- lokalnu  temperaturu  u  celzijus stupnjevima,  mjeri  temperaturu sa preciznim  temperaturnim osjetnikom.

EPC4AD  ima  4  analogna sata promjera 80 cm sa satnim  i minutnim  kazaljkama.  Analogni  satovi osvjetljeni su LED rasvjetom koja se spaja na napajanje  javne  rasvjete  što omugućava automatski uklop/isklop rasvjete sata.
EPC4AD uz pomoć EGPS302 prijemnika osigurava prikazivanje  točnog  vremena.
EPC4AD  spaja  se  na  sustav napajanja  javne  rasvjete,  ima akumulatrske  baterije sa automatskim  punjačem,   što omogućava  bezprekidni  rad  po danu  i  noči.

EPC4AD  konstrukcija  izvedena  je od  pocinčanog  i  plastificiranog lima.  Po  naružbi  radi  se  i  od  Inoxa.
Boju  sata  određuje  naručitelj.

EPC4AD ima  matični sat EMC2013  sa  funkcijama:
-  pomoću  sinkronizacije  sa  GPS prijemnikom  osigurava  stalno precizno  vrijeme.
-  osi gurava  automatski   pri kaz ljetnog/zimskog  vremena.
-  osi gurava  programi ranj e  po vremenskim zonama (+13h  /  -12h).
-  lako  se  programira  lokalno  uz dodatak   WiFi   modula   preko interneta  jer  ima  WEB sučelje.
-  uz dodatak relejnog  modula  može   programski   upravljati  uklopom/isklopom  priključenih uređaja.

Rev. KP_V04

Dokumenti

komercijalni prospokt
Download

Povezani proizvodi

EPC3AS
EPC3AS

Copyright © 2013 Elak d.o.o.. All Rights Reserved.

Frlani 10, HR51215 Kastav, Hrvatska, Tel: +385 51 320 350, Fax: +385 51 320 366 , elak@elak.hr