Elak d.o.o.

ELektronika - Automatika - Komunikacije

EMC2013IP

EMC2013IP

Matični sat / programator s internetskim sučeljem
Code
EMC2013IP

EMC2013IP

Osobine:

  • - Integrirano čuvanje vremena u slučaju nestanka napajanja
  • - Integrirano internetsko sučelje za pregled postavki i javljanje grešaka putem elektronske pošte
  • - Mogućnost spajanja do 4 zone
  • - Dvije odvojene satne grupe, svaka do 40 sporednih satnih mehanizama
  • - ±24V impuls za sporedne satove (i drugi napon po zahtjevu)
  • - Integrirani automatski punjač akumulatora
  • - Spajanje pomoćnog akumulatora za neprekidni rad sporednih satova.
  • - Napajanje 230 V; 50 Hz.

EMC2013ip omogućava upravljanje sporednim satnim mehanizima i zvona.

Svaki EMC2013ip namijenjen za spajanje na internet, putem kojeg korisnik ima pristup svim potrebnim podacima o statusu sata, kao i programiranje za upravljanje zvonima prema predefiniranom načinu rada.

EMC2013ip uz pomoć EGPS302 prijemnika ili NTP servera  osigurava prikazivanje točnog vremena.

EMC2013ip proizvod ima integrirano čuvanje vremena u slučaju nestanka napajanja sata. Nakon povratka napajanja EMC2013ip prikazuje točno vrijeme i datum, nije potrebna intervencija korisnika.

EMC2013ip  je integriran s  automatskim punjačem akumulatora, što omogućava bezprekidni rad [spajanjem na javnu rasvjetu,  radi po danu i noći].

Postavke za odabir:     
- računanje ljetnog/zimskog vremena
- vremenske zone (+13h / -12h)
-  postavke vremena i datuma
- prikaz zadnjeg primitka točnog vremena

Dostupne izvedbe EMC-a su:
-   Zidna montaža.
-   35mm DIN šinu/ 9 modula.

EMC2013ip je komunikacijski kompatibilan s cijelokupnom ELAK satnom mrežom.

Namijena EMC-a je za uporabu u bolnicama, školama, uredima, industrijskim postrojenjima, čekaonama, poštanskim uredima i sl.

Dokumenti

Komercijalni prospekt
Download
Upute za korištenje
Download
Elak Ethernet Discoverer V01 Install
Download
Blok šema
Download

Povezani proizvodi

EAS1030
EAS1030
EAS2030
EAS2030
EMC2013
EMC2013

Copyright © 2013 Elak d.o.o.. All Rights Reserved.

Frlani 10, HR51215 Kastav, Hrvatska, Tel: +385 51 320 350, Fax: +385 51 320 366 , elak@elak.hr